Liczba odwiedzin strony: 27613 Osób na stronie: 1
 

Musielak M. Kancelaria adwokacka

 
 
Musielak M. Kancelaria adwokacka
 
Królika 17
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 201 poz. 1673 - Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. z dnia 14 października 2005 r.) Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1....
Monitor Polski 2001 Nr 2 poz. 42 - Nadanie orderów i odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń. (M.P. z dnia 26 stycznia 2001 r.) Rej. 275/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych...